Strážime expiráciu

Včas vás upozorníme na končiace obdobie vašej domény emailom a SMS s možnosťou jej predĺženia.

Postaráme sa o prevod

Pokiaľ máte záujem o premigrovanie doméný, postaráme sa o jej prevod. Nakoľko je k tomu potrebná vaša spolupráca, zašleme vám konkrétne pokyny čo urobiť.

Zaparkovať a presmerovať

Každú doménu si môžete zaparkovať a podľa potreby presmerovať. Obe tieto služby sú samozrejme zadarmo.


Slovenská TLD (top level domain) .sk

Ponúkame Vám dva spôsoby registrácie .sk domény - štandardnú a expresnú registráciu. Pri oboch ste samozrejme oprávneným vlastníkom domény, rozdiel je len v rýchlosti a v ušetrených poplatkoch.


Expresná registrácia .sk domény

Vaša doména je registrovaná okamžite a funkčná do 4 hodín od odoslania objednávky. Nie je nutné posielať poštou žiadne dokumenty ako je to vyžadované pri štandardnej registrácii. Tento spôsob registrácie chráni aj Vaše súkromie, čo znamená že Vaše osobné údaje nie sú verejne dostupné na internete ako je to u bežných majiteľov domén.

Štandardná registrácia .sk domény

Štandardná registrácia je podmienená uzavretím rámcovej zmluvy medzi SK-NIC a zákazníkom. Rámcovú zmluvu je potrebné doručiť podpísanú konateľom spoločnosti s ktorou bude uzavretá spoločne s kópiou výpisu z OR. V prípade fyzických osôb nepodnikateľov je nutné notársky overovať podpis na rámcovej zmluve.


Overte si dostupnosť domény

Ak bude Vami zvolená doména voľná, neváhajte ju ihneď registrovať. :) Domény sú registrované ihneď po dokončení a uhradení objednávky.


Čo o nás hovoria naši zákaznícii